eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 602

NGC 602
Voorwerp NGC 602 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 602 - nevelvlek in het sterrenbeeld Hydri
Type: EN+OCL -
De hoekige afmetingen: 34.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h29m26.4s; Dec= -73°33'26"
Andere namen van het object NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.