eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 604

NGC 604
Obiekt NGC 604 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 604 - H2-region lub część galaktyki w konstelacji Trójkąt
Тип: GxyP -
Wymiary kątowe: 1.95'
Wielkość gwiazd: V=12.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h34m32.6s; Dec= 30°47'4"
Inne nazwy obiektów NGC 604 : HII in M 33

Sąsiadujące obiekty: NGC 602, NGC 603, NGC 605, NGC 606

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.