eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6140

NGC 6140
Objekt NGC 6140 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6140 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.30'x4.6'
veľkosť: V=11.3m; B=11.8m
Jas povrchu: 14.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h20m57s; Dec= 65°23'24"
RedShift (z): 0.003035
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6140: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6140 : PGC 57886, UGC 10359, MCG 11-20-12, CGCG 320-25, IRAS 16206+6530

Blízke objekty: NGC 6138, NGC 6139, NGC 6141, NGC 6142

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.