eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6142

NGC 6142
Objekt NGC 6142 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6142 - galaxie v súhvezdí Severná koruna
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h23m21s; Dec= 37°15'30"
RedShift (z): 0.034130
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6142: na základe množstva červeného posunu (z) - 144.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6142 : PGC 57984, UGC 10366, MCG 6-36-41, CGCG 196-56, KUG 1621+373

Blízke objekty: NGC 6140, NGC 6141, NGC 6143, NGC 6144

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.