eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6142

NGC 6142
Objekt NGC 6142 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6142 - galax i stjärnbild Coronae Borealis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.5'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h23m21s; Dec= 37°15'30"
rödförskjutning (z): 0.034130
Avståndet från solen till NGC 6142: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 144.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6142 : PGC 57984, UGC 10366, MCG 6-36-41, CGCG 196-56, KUG 1621+373

Närliggande objekt: NGC 6140, NGC 6141, NGC 6143, NGC 6144

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.