eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6141

NGC 6141
Objekt NGC 6141 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6141 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=14.9m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h23m6.3s; Dec= 40°51'30"
rödförskjutning (z): 0.029956
Avståndet från solen till NGC 6141: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 126.5 Mpc;

Närliggande objekt: NGC 6139, NGC 6140, NGC 6142, NGC 6143

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.