eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6141

NGC 6141
Obiekt NGC 6141 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6141 - galaktyka w konstelacji Herkules
Тип: S? -
Wymiary kątowe: 0.30'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.9m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 12.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 16h23m6.3s; Dec= 40°51'30"
Redshift (z): 0.029956
Odległość od Słońca do NGC 6141: w oparciu o wartość redshift (z) - 126.5 Mpc;

Sąsiadujące obiekty: NGC 6139, NGC 6140, NGC 6142, NGC 6143

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.