eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6141

NGC 6141
objekt NGC 6141 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6141 - galakse i stjernebildet Herculis
Typen: S? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.9m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 16t23m6.3s; Dec= 40°51'30"
Rødforskyvning (z): 0.029956
Avstand fra solen til NGC 6141: basert på redshiftverdien (z) - 126.5 Mpc;

Naboobjekter: NGC 6139, NGC 6140, NGC 6142, NGC 6143

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.