eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6139

NGC 6139
objekt NGC 6139 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6139 - kulehop av stjerner i stjernebildet Scorpii
Typen: II -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 8.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 16t27m40.4s; Dec= -38°50'54"
Andre objektnavn NGC 6139 : GCL 43, ESO 331-SC4

Naboobjekter: NGC 6137A, NGC 6138, NGC 6140, NGC 6141

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.