eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6139

NGC 6139
Voorwerp NGC 6139 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6139 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Scorpii
Type: II -
De hoekige afmetingen: 8.20'
omvang: V=9.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h27m40.4s; Dec= -38°50'54"
Andere namen van het object NGC 6139 : GCL 43, ESO 331-SC4

Objecten in de buurt: NGC 6137A, NGC 6138, NGC 6140, NGC 6141

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.