eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6139

NGC 6139
Obiekt NGC 6139 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6139 - gromada kulista w konstelacji Skorpion
Тип: II -
Wymiary kątowe: 8.20'
Wielkość gwiazd: V=9.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 16h27m40.4s; Dec= -38°50'54"
Inne nazwy obiektów NGC 6139 : GCL 43, ESO 331-SC4

Sąsiadujące obiekty: NGC 6137A, NGC 6138, NGC 6140, NGC 6141

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.