eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6141

NGC 6141
Voorwerp NGC 6141 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6141 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Herculis
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.3'
omvang: V=14.9m; B=15.8m
De helderheid van het oppervlak: 12.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h23m6.3s; Dec= 40°51'30"
roodverschuiving (z): 0.029956
De afstand van de zon tot NGC 6141: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 126.5 Mpc;

Objecten in de buurt: NGC 6139, NGC 6140, NGC 6142, NGC 6143

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.