eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6144

NGC 6144
Objekt NGC 6144 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6144 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Scorpii
Typ: XI -
Vinkeldimensionerna: 7.40'
magnitud: V=9.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h27m14.1s; Dec= -26°1'27"
Övriga namn på objektet NGC 6144 : IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6

Närliggande objekt: NGC 6142, NGC 6143, NGC 6145, NGC 6146

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.