eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6144

NGC 6144
Voorwerp NGC 6144 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6144 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Scorpii
Type: XI -
De hoekige afmetingen: 7.40'
omvang: V=9.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h27m14.1s; Dec= -26°1'27"
Andere namen van het object NGC 6144 : IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6

Objecten in de buurt: NGC 6142, NGC 6143, NGC 6145, NGC 6146

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.