eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6144

NGC 6144
objekt NGC 6144 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6144 - kulehop av stjerner i stjernebildet Scorpii
Typen: XI -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 16t27m14.1s; Dec= -26°1'27"
Andre objektnavn NGC 6144 : IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6

Naboobjekter: NGC 6142, NGC 6143, NGC 6145, NGC 6146

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.