eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6144

NGC 6144
Obiekt NGC 6144 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6144 - gromada kulista w konstelacji Skorpion
Тип: XI -
Wymiary kątowe: 7.40'
Wielkość gwiazd: V=9.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 16h27m14.1s; Dec= -26°1'27"
Inne nazwy obiektów NGC 6144 : IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6

Sąsiadujące obiekty: NGC 6142, NGC 6143, NGC 6145, NGC 6146

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.