eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6144

NGC 6144
Objekt NGC 6144 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6144 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Škorpión
Typ: XI -
Uhlové rozmery: 7.40'
veľkosť: V=9.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h27m14.1s; Dec= -26°1'27"
Iné mená objektu NGC 6144 : IC 4606, GCL 42, ESO 517-SC6

Blízke objekty: NGC 6142, NGC 6143, NGC 6145, NGC 6146

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.