eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6145

NGC 6145
Objekt NGC 6145 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6145 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=14.2m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h25m2.4s; Dec= 40°56'47"
rödförskjutning (z): 0.028713
Avståndet från solen till NGC 6145: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 121.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6145 : PGC 58074, MCG 7-34-21, CGCG 224-17

Närliggande objekt: NGC 6143, NGC 6144, NGC 6146, NGC 6147

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.