eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6146

NGC 6146
Objekt NGC 6146 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6146 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h25m10.2s; Dec= 40°53'33"
rödförskjutning (z): 0.029420
Avståndet från solen till NGC 6146: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6146 : PGC 58080, UGC 10379, MCG 7-34-24, CGCG 224-18

Närliggande objekt: NGC 6144, NGC 6145, NGC 6147, NGC 6148

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.