eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6179

NGC 6179
Voorwerp NGC 6179 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6179 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Herculis
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=15.3m; B=16.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h30m46.9s; Dec= 35°6'10"
roodverschuiving (z): 0.037382
De afstand van de zon tot NGC 6179: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 157.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6179 : PGC 58401, CGCG 196-73, NPM1G +35.0377

Objecten in de buurt: NGC 6177, NGC 6178, NGC 6180, NGC 6181

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.