eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6179

NGC 6179
Objekt NGC 6179 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6179 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=15.3m; B=16.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h30m46.9s; Dec= 35°6'10"
rödförskjutning (z): 0.037382
Avståndet från solen till NGC 6179: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 157.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6179 : PGC 58401, CGCG 196-73, NPM1G +35.0377

Närliggande objekt: NGC 6177, NGC 6178, NGC 6180, NGC 6181

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.