eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6470

NGC 6470
Objekt NGC 6470 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6470 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.2'
magnitud: V=14.2m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h44m14.7s; Dec= 67°37'9"
rödförskjutning (z): 0.004877
Avståndet från solen till NGC 6470: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6470 : PGC 60778, UGC 10974, MCG 11-21-25, CGCG 321-39

Närliggande objekt: NGC 6468, NGC 6469, NGC 6471-1, NGC 6471-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.