eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
Objekt NGC 6469 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6469 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Sagittarii
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 8.00'
magnitud: V=8.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Övriga namn på objektet NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Närliggande objekt: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.