eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
objekt NGC 6469 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6469 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Sagittarii
Typen: III2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 8.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Andre objektnavn NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Naboobjekter: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.