eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
Objekt NGC 6469 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6469 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Sagittarii
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 8.00'
velikosti: V=8.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 17h52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Jiné názvy objektu NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Nedaleko objekty: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.