eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
Voorwerp NGC 6469 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6469 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Sagittarii
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 8.00'
omvang: V=8.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 17h52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Andere namen van het object NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Objecten in de buurt: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.