eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
Obiekt NGC 6469 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6469 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Strzelec
Тип: III2p -
Wymiary kątowe: 8.00'
Wielkość gwiazd: V=8.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 17h52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Inne nazwy obiektów NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Sąsiadujące obiekty: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.