eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6467

NGC 6467
Objekt NGC 6467 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6467 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.60'x1.7'
magnitud: V=12.6m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h50m40.1s; Dec= 17°32'18"
rödförskjutning (z): 0.010140
Avståndet från solen till NGC 6467: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6467 : PGC 60972, UGC 11004, CGCG 112-58, NPM1G +17.0638

Närliggande objekt: NGC 6465, NGC 6466, NGC 6468, NGC 6469

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.