eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
Objekt NGC 6465 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6465 - grupp av stjärnor i stjärnbild Sagittarii
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Övriga namn på objektet NGC 6465 : ESO 521-**2

Närliggande objekt: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.