eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6464

NGC 6464
Objekt NGC 6464 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6464 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.8m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h45m47.6s; Dec= 60°53'51"
rödförskjutning (z): 0.033146
Avståndet från solen till NGC 6464: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 140.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6464 : PGC 60818, MCG 10-25-87, CGCG 300-65, KAZ 160, KUG 1745+609, IRAS 17452+6054

Närliggande objekt: NGC 6462, NGC 6463, NGC 6465, NGC 6466

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.