eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6466

NGC 6466
Objekt NGC 6466 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6466 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=14.1m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h48m8s; Dec= 51°23'58"
rödförskjutning (z): 0.022662
Avståndet från solen till NGC 6466: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6466 : PGC 60883, CGCG 278-30

Närliggande objekt: NGC 6464, NGC 6465, NGC 6467, NGC 6468

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.