eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6466

NGC 6466
Obiekt NGC 6466 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6466 - galaktyka w konstelacji Smok
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 17h48m8s; Dec= 51°23'58"
Redshift (z): 0.022662
Odległość od Słońca do NGC 6466: w oparciu o wartość redshift (z) - 95.7 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6466 : PGC 60883, CGCG 278-30

Sąsiadujące obiekty: NGC 6464, NGC 6465, NGC 6467, NGC 6468

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.