eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
Obiekt NGC 6465 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6465 - grupa gwiazd w konstelacji Strzelec
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 17h52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Inne nazwy obiektów NGC 6465 : ESO 521-**2

Sąsiadujące obiekty: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.