eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
objekt NGC 6465 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6465 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Sagittarii
Typen: *Grp -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Andre objektnavn NGC 6465 : ESO 521-**2

Naboobjekter: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.