eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6466

NGC 6466
objekt NGC 6466 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6466 - galakse i stjernebildet Draconis
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t48m8s; Dec= 51°23'58"
Rødforskyvning (z): 0.022662
Avstand fra solen til NGC 6466: basert på redshiftverdien (z) - 95.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6466 : PGC 60883, CGCG 278-30

Naboobjekter: NGC 6464, NGC 6465, NGC 6467, NGC 6468

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.