eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
Voorwerp NGC 6465 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6465 - groep sterren in het sterrenbeeld Sagittarii
Type: *Grp -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 17h52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Andere namen van het object NGC 6465 : ESO 521-**2

Objecten in de buurt: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.