eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
Objekt NGC 6465 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6465 - skupina hvězd v souhvězdí Sagittarii
Typ: *Grp -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 17h52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Jiné názvy objektu NGC 6465 : ESO 521-**2

Nedaleko objekty: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.