eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6463

NGC 6463
Objekt NGC 6463 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6463 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h43m34.2s; Dec= 67°36'15"
rödförskjutning (z): 0.040838
Avståndet från solen till NGC 6463: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 172.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6463 : PGC 60755, MCG 11-21-22, CGCG 321-37, CGCG 322-7, NPM1G +67.0152

Närliggande objekt: NGC 6461, NGC 6462, NGC 6464, NGC 6465

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.