eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6463

NGC 6463
Objekt NGC 6463 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6463 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h43m34.2s; Dec= 67°36'15"
RedShift (z): 0.040838
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6463: na základe množstva červeného posunu (z) - 172.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6463 : PGC 60755, MCG 11-21-22, CGCG 321-37, CGCG 322-7, NPM1G +67.0152

Blízke objekty: NGC 6461, NGC 6462, NGC 6464, NGC 6465

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.