eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6464

NGC 6464
Objekt NGC 6464 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6464 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.8m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h45m47.6s; Dec= 60°53'51"
RedShift (z): 0.033146
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6464: na základe množstva červeného posunu (z) - 140.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6464 : PGC 60818, MCG 10-25-87, CGCG 300-65, KAZ 160, KUG 1745+609, IRAS 17452+6054

Blízke objekty: NGC 6462, NGC 6463, NGC 6465, NGC 6466

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.