eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6571

NGC 6571
Objekt NGC 6571 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6571 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h10m49.3s; Dec= 21°14'21"
rödförskjutning (z): 0.015858
Avståndet från solen till NGC 6571: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6571 : PGC 61504, MCG 4-43-6, CGCG 142-10

Närliggande objekt: NGC 6569, NGC 6570, NGC 6572, NGC 6573

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.