eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
Objekt NGC 6573 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6573 - grupp av stjärnor i stjärnbild Sagittarii
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Övriga namn på objektet NGC 6573 : ESO 590-**7

Närliggande objekt: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.