eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
Voorwerp NGC 6573 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6573 - groep sterren in het sterrenbeeld Sagittarii
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 6.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Andere namen van het object NGC 6573 : ESO 590-**7

Objecten in de buurt: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.