eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
Obiekt NGC 6573 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6573 - grupa gwiazd w konstelacji Strzelec
Тип: *Grp -
Wymiary kątowe: 6.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Inne nazwy obiektów NGC 6573 : ESO 590-**7

Sąsiadujące obiekty: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.