eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
objekt NGC 6573 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6573 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Sagittarii
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Andre objektnavn NGC 6573 : ESO 590-**7

Naboobjekter: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.