eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6573

NGC 6573
Objekt NGC 6573 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6573 - skupina hvězd v souhvězdí Sagittarii
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 6.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h13m41.5s; Dec= -22°7'8"
Jiné názvy objektu NGC 6573 : ESO 590-**7

Nedaleko objekty: NGC 6571, NGC 6572, NGC 6574, NGC 6575

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.