eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6575

NGC 6575
Objekt NGC 6575 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6575 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.3'
magnitud: V=12.7m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h10m57.5s; Dec= 31°6'58"
rödförskjutning (z): 0.023323
Avståndet från solen till NGC 6575: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6575 : PGC 61506, UGC 11138, MCG 5-43-6, CGCG 172-9, KCPG 530B

Närliggande objekt: NGC 6573, NGC 6574, NGC 6576, NGC 6577

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.