eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6576

NGC 6576
Objekt NGC 6576 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6576 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h11m47.9s; Dec= 21°25'44"
rödförskjutning (z): 0.016928
Avståndet från solen till NGC 6576: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6576 : PGC 61530, CGCG 142-14, NPM1G +21.0541

Närliggande objekt: NGC 6574, NGC 6575, NGC 6577, NGC 6578

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.