eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6581

NGC 6581
Objekt NGC 6581 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6581 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h12m18.3s; Dec= 25°39'46"
rödförskjutning (z): 0.014877
Avståndet från solen till NGC 6581: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6581 : PGC 61549, IC 1280, MCG 4-43-10, CGCG 142-21, NPM1G +25.0474

Närliggande objekt: NGC 6579, NGC 6580, NGC 6582-2, NGC 6582-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.