eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6579

NGC 6579
Objekt NGC 6579 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6579 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h12m31.8s; Dec= 21°25'14"
rödförskjutning (z): 0.016561
Avståndet från solen till NGC 6579: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6579 : PGC 61562, UGC 11153, MCG 4-43-11, CGCG 142-22

Närliggande objekt: NGC 6577, NGC 6578, NGC 6580, NGC 6581

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.